top of page
 

Baltais ahāts

Čakras: kroņa (7)

 • Palīdz ienest tīrību un harmoniju visās dzīves sfērās

 • Lielisks akmens ķermeņa, prāta un gara harmonizēšanai

 • Labu attiecību akmens, kas dod tīru, mīlestības pilnu enerģiju un pozitīvu skatījumu uz dzīvi

 • Atbrīvo no visa veida emocionālām traumām

 • Atbrīvo no sajūtas, ka apkārtējie ir pret mums netaisni

 • Noskaņo mūs uz smalkās pasaules uztveri un ļauj ienest ikdienas dzīvē garīgo pieredzi

 • Piemīt lēna bet spēcīga, pozitīva iedarbība

 • Māca izbaudīt dzīvi tik cik tas iespējams, un pieņemt un respektēt visus apkārtējos cilvēkus

 • Brīnišķīgs grūtniecēm - sargā māti un mazuli un veido saikni starp tiem

 • Nomierina nervozitāti, paniku un saspringumu, atbrīvo no dusmām un stresa

 • Māca sekot sirds gudrībai un viedi uzvesties dažādās dzīves situācijās, neļauj darīt muļķības

 • Dod gaišāku un pozitīvāku skatu uz dzīvi

 • Dod cerību skaistākai rītdienai un māca, cik svarīgi ir izrādīt mīlestību un pateicību ikdienā

Ārstnieciskās īpašības

 • Ārstē neauglību

 • Lieto epilepsijas, parkinsona un tureta (valodas un locekļu raustīšanās) sindroma gadījumos

bottom of page