Zīmējam dzīvi un dzīvojam skaisti!

Enerģētiskā zīmēšana – saruna ar līniju, krāsu un tēliem

Enerģētiskā zīmēšana – mana autortehnika, kas radusies pēdējo 5 gadu laikā un nepārtraukti turpina attīstīties. Tā apvieno sevī manu dzīves pieredzi, zināšanas un vairāku citu metožu elementus (Apzinātu nodomu, fraktāļu metodes elementus, neirografiku, meditāciju un tēlaino domāšanu).

Zīmēšanas laikā rodas piekļuve savai zemapziņai, tanī mītošiem tēliem un mūsu individuālām asociācijām ar tiem. Tas ir laiks, kad varam sevi pārveidot un mainīt. Kad varam piekļūt savām neizmantotajām enerģijas rezervēm un saviem vēl neapgūtajiem resursiem.

 

Tā nav fantazēšana, bet gan apzināta savas dzīves modelēšana, kurā ļoti svarīgs ir klātesamības un apzinātības moments. Zīmējot rodas atbildes un nāk risinājumi par pacelto tēmu.

 

Ko dod enerģētiskā zīmēšana:

  • Veicina pašizziņu un sevis dziļāku iepazīšanu

  • Sajūtu apziņas paplašināšanu

  • Vizualizācijas un tēlainas domāšanas attīstīšanu

  • Savu spēju un talantu apzināšanu

  • Jaunu neironu savienojumu veidošanu

  • Iedvesmas iegūšana un radošuma attīstīšanu

  • Emociju nomaiņu ar veselīgu jūtīgumu

  • Enerģētisko bloku kliedēšanu

  • Piekļūšanu pie lieliem enerģijas krājumiem, kas atrodas iekapsulēta enerģētiskajos blokos

 

 

25. novembra Gaismas darbinieku komandas mākslasdarbi !!!

28.09.18.

21. novembris. Mana pilnmēness meditācija. 

0910.18.

02.10.18.

2018. g.

2018. g.

2018. g.

2017. g.

2015. g.