top of page

Aelita Zāle

Izmantojiet kristālu un minerālu atbalstu savu pārmaiņu laikā   

    

„Mēs redzam, pārdomājam un apzināmies tikai to, līdz kam esam izauguši” Žans Gebsers

Kristāli satur sevī gan Zemes tīro pirmatnējo spēku un enerģiju, gan Visuma Gudrību. Tie ir augsti attīstīta apziņas forma kas klusi un mierīgi atrodas mums līdzās, ļaujot cilvēkam iziet visus evolūcijas, attīstības ciklus. Un katrā no šiem cikliem, cilvēks pēc savas attīstības līmeņa un spējām ir izmantojis akmeņu, minerālu un kristālu enerģijas. Kristāls pacietīgi ir pielāgojies un ļāvies cilvēkam sevi izmantot.

Tā var izskaidrot to, ka kristāli tik daudzpusīgā un mistiskā veidā var dot atbalstu cilvēces garīgajā evolūcijā. To pielietojums ir ļoti daudzpusīgs un atbilst cilvēka, konkrētā laikā uz zemes dzīvojoša apziņas attīstības līmenim. Bija laiks, kad pirmatnējais cilvēks no tā darināja sadzīves darba rīkus. Viduslaikos kad zēla maģija un dažādi rituāli, tie tika izmantoti šajos rituālos kā papildus instrumenti. Baznīca tos plaši pielietoja, gan kā rotas lietas, gan kā varas simbolus.

 Cilvēks ir apjautis, bet ne vienmēr varējis izskaidrot to vērtību, kuru pats tiem piešķīris. Kristāli un akmeņi ir kalpojuši kā statusa un varas simbols. Dziednieki tos dažādā veidā ir pielietojuši un pielieto arī šobrīd dziedniecībā – litoterapijā. Rotaslietu izgatavošana ir vēl viens no veidiem kā saņemt atbalstošu kristālu un pusdārgakmeņu enerģiju.

Šobrīd, kad cilvēka un zemes evolūcijas vēsturē ir pienācis jauns cikls, un cilvēks un Zeme, savā attīstības līmenī iziet jaunā etapā, un šī brīža cilvēka aktualitāte ir atgriezties savā pirmsākumā, dievišķajā, tīrajā apziņas formā, kur galvenais fokuss tiek vērsts uz savu iekšējās apziņas telpu, kurā mūsu domāšana satur paša pirmsākuma sēklas esenci, kas tika piešķirta Būtnes rašanās brīdī pirms tā piekrita piedalīties duālās 3D pasaules radīšanas eksperimentā.

 Šeit mums talkā nāk, tā sauktie, ‘’jaunās Ēras’’, jaunās apziņas kristāli – kristāli ar ārkārtīgi spēcīgu un augstu vibrāciju frekvenci. Tie tiek atklāti šobrīd arvien jauni un jauni. Tiek atrasti jauni kristālu un minerālu maisījumi, kas dod iespējas atbrīvot vecas nevajadzīgas enerģijas.

Kristāli ar savu noturīgo, nemainīgo enerģiju var palīdzēt cilvēkam sakārtot, līdzsvarot un strukturēt tā mainīgo un lielā mērā traumēto enerģētisko sistēmu.

 Mēs ar tīru nodomu, savam augstākam labumam, un visas cilvēces augstākajam labumam, varam griezties pēc palīdzības un atbalsta pie kristālu pasaules. Kristālu darbības lauks ir plaši daudzdimensāls, un cilvēka apziņai paplašinoties, mēs varam atvērt citas durvis kristālu pasaulē, tādas, kuras līdz šim neredzējām, un saņemt no tiem jauna līmeņa atbalstu.

Aktīvi darbojoties ar kristāliem, esmu priekš sevis izdarījusi secinājumus kā gūt rezultātu ar vismazāko enerģijas patēriņu.( Izlietotās naudas, izlietotā laika izteiksmē, izlietotās piepūles) salīdzinu, cik daudz sava brīvā laika cilvēki pavada braucot pasaulē uz spēka vietām, studējot dārgos kursos un respektablās skolās par naudu, braucot uz svētzemēm (Indija, Tibeta, dažādas prakses u.t.t ) Dzīve paiet vienās meditācijās, vingrošanā, naudas pelnīšanā, studēšanā) Tā paiet gadi un  gadu desmiti. Salīdzinot ar mūkiem – pirms viņi iegūst apskaidrotu stāvokli tie gadu desmitus ir meditējuši pavadot dzīvi klosteros, izolētībā, dzīvojot bez ģimenes un savas personīgās dzīves.

 

Vai tas ir tas vieglākais, pareizākais un interesantākais dzīvošanas modelis? Vai tas ir tas ko novēl gudrie un apgaismotie? Vai tas ir mūsdienīgi un jaunā laikmeta cilvēkam atbilstoši? Un ko lai dara pārējie, lai apskaidrotos, tiem kuriem ģimenes, bērni, darbs un pienākumi. Ir labi sludināt savu apskaidrošanās ceļu un gudru filozofiju, kamēr neesi precējies un nav bērnu, vai esi atļāvies visu to pamest, lai meklētu savu individuālo apgaismības ceļu. Tā mēs te Latvijā dzīvojam, ar apziņu, ka dzīvojam īpašā vietā ar milzu potenciālu. Un man rodas jautājums - ko ar to darīt?

 

Aelita Zāle

bottom of page