top of page

 

 

Kristāli strādā daudzdimensionāli, atkarībā no mūsu apziņas plašuma vai līmeņa uz kuru tie var iedarboties, vai ar kuru visefektīvāk notiek sadarbība. Noteiktas kristāla īpašības arī darbojas dažādos līmeņos.
 
Piemēram: stress vai naids pastāv 3D līmenī, bet lai apzināti mainītu DNS struktūru (raksturu) jāatrodas daudz augstāk par 3D. Vecā zivs laimeta cilvēki, kuriem ir atvērta apziņa, ir ļoti stipri. Viņi sevī spēj apvienot gan ļoti zemas gan ļoti augstas frekvences (par šo tēmu ļoti labi ir rakstīts Agneses Bērziņas grāmatā - "Cilvēks uz gaismas viļņa"). Šie cilvēki apzināti var izvēlēties kurā frekvenču zonā grib atrasties un ar kurām enerģijām vēlas sadarboties.
 
Šiem cilvēkiem sadarbība ar kristāliem notiek savādāk nekā tiem, kuriem apziņa vēl veras. Tādēļ vienam cilvēkam melnais akmens būs kā vairogs un sargs, bet otram - ceļabiedrs apzinātai dzīvei dualitātes matricā, kurā pastāv sadarbība starp tumsu un gaismu bez dalījuma labajā un sliktajā.
 
Jo apziņa ir atvērtāka, jo dzīve paliek vieglāka un vienkāršāka. Vairs nav darba un laika ietilpīgu metožu. Vizualizācija domformas

 

Kristālu iedarbība 2 ...

bottom of page